LA MAÇANA, Sant Andreu del Prat del Campanar, S-XI-XII