LA ROCA DEL VALLÈS, Santa Agnès de Malanyanes, S-XIII-XIV