TORREFETA, Sant Pere del Castell de les Sitjes, S-XII-XIII