SANT BARTOMEU DEL GRAU, Sant Jaume de Fenollet, S-XII