SANTA MARIA DE MERLÈS, Sant Miquel de Terradelles, S-XII