GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, Sant Andreu de Gréixer, S-XI-XII