SANT MATEU DE BAGES, Sant Joan dels Cans, S-XII-XIII