MURA, Santa Maria de Matadars o del Marquet, S-X-XI