LA TORRE DE CLARAMUNT, Sant Salvador de Vilanova d’Espoia, S-XII