SUBIRATS, Sant Pere del Castell (Mare de Déu de la Fonsanta), S-XI-XIII