LA JONQUERA, Santa Cristina o Sant Jaume de Canadal, S-X-XII